uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
Korupcijos prevencija

Gaisras miške gali kilti nuo menkiausios kibirkšties

Korupcijos prevencija

Daugiausia gaisrų įsiplieskia dėl neatsakingo žmonių elgesio

Korupcijos prevencija

Miškininkai ragina nenaudoti atviros ugnies miškuose, nekurti laužų ir nedeginti šiukšlių, nenumesti nuorūkų

Korupcijos prevencija

Pastebėję gaisrą, nebūkite abejingi.

Korupcijos prevencija

Gaisrai atneša milžiniškus nuostolius gamtai ir mūsų turtui.

  • <p>Gaisras miške gali kilti nuo menkiausios kibirkšties</p>
  • <p>Daugiausia gaisrų įsiplieskia dėl neatsakingo žmonių elgesio</p>
  • <p>Miškininkai ragina nenaudoti atviros ugnies miškuose, nekurti laužų ir nedeginti šiukšlių, nenumesti nuorūkų</p>
  • <p>Pastebėję gaisrą, nebūkite abejingi.</p>
  • <p>Gaisrai atneša milžiniškus nuostolius gamtai ir mūsų turtui.</p>
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Gaisrai
Miško gaisrai 2017 metais 2017.07.14
Iki 2017 m. liepos 13 d. VĮ Panevėžio miškų urėdijoje miško gaisrų nebuvo.
Miško gaisrai 2016 metais 2016.06.07

Pranešta
apie gaisrą
Atvyko į
gaisravietę
Gaisras
užgesintas
Girininkija Kvartalo Nr. Sklypo Nr. Ugnies apimtas
plotas, ha

Gaisro
rūšis

Miško gaisrų
sukelta priežastis
Miško valdyt.
(plotas ha)
Iš viso t. sk. apaugęs
mišku
valst. priv. kiti

20160528

20160528

20160528

Paežerio

88

4

0,02

0,02

Priežeminis

Augalų deginimas

0,00

0,02

0,00

20160602

20160602

20160602

Paežerio

102

14

0,09

0,09

Priežeminis

Rekreacija

0,09

0,00

0,00

20160604

20160604

20160604

Pyvesos

70

3; 5

0,50

0,50

Priežeminis

Nuorūkos

0,50

0,00

0,00

Iš viso:

0,02

0,02

 

0,59

0,02

0,00

Miško gaisrai 2015 metais

Pranešta
apie gaisrą
Atvyko į
gaisravietę
Gaisras
užgesintas
Girininkija Kvartalo Nr. Sklypo Nr. Ugnies apimtas
plotas, ha

Gaisro
rūšis

Miško gaisrų
sukelta priežastis
Miško valdyt.
(plotas ha)
Iš viso t. sk. apaugęs
mišku
valst. priv. kiti

20150627

20150627

20150627

Gegužinės

199

61

0,01

0,01

Priežeminis

Cigaretės nuorūka

0,01

0,00

0,00

Iš viso:

0,01

0,01

 

0,01

0,00

0,00

Miško gaisrai 2014 metais 2014.09.15

Pranešta
apie gaisrą
Atvyko į
gaisravietę
Gaisras
užgesintas
Girininkija Kvartalo Nr. Sklypo Nr. Ugnies apimtas
plotas, ha

Gaisro
rūšis

Miško gaisrų
sukelta priežastis
Miško valdyt.
(plotas ha)
Iš viso t. sk. apaugęs
mišku
valst. priv. kiti
20140506 20140506 20140506 Krekenavos 76 13a 0,06 0,06 Priežeminis Cigarėtės nuoroka 0,06 0 0
20140425 20140425 20140425 Gegužinės  21 26 0,40 0,40 Priežeminis Cigarėtės nuoroka 0,40 0 0
20140421 20140421 20140421 Paežerio 88 9 0,04 0,04 Priežeminis Augalų deginimas 0 0,04 0
20140727 20140727 20140727 Paežerio 117 30 0,11 0,11 Priežeminis Cigarėtės nuoroka 0 0,11 0
Iš viso: 0,61 0,61   0,46 0,15 0

Priešgaisrinė miško apsauga 2013.06.17
                 
Miškų urėdijos miškuose funkcionuojanti priešgaisrinių priemonių sistema, apimanti stebėjimo, profilaktinės ir priešgaisrinės saugos priemones, veikia gana patikimai ir gana dažnai užtikrino savalaikį gaisrų pastebėjimą bei operatyvų jų gesinimą.
Visi VĮ Panevėžio miškų urėdijos miškai yra suskirstyti į degamumo klases ( I didelio gamtinio degamumo klasės miškų yra 20 %, II-23 %, III-57%). Vidutinė degamumo klasė yra II,4.

                                                     

                     VALSTYBINIUOSE IR PRIVAČIUOSE MIŠKUOSE

 
Metai
Gaisrų skaičius, vnt.
Gaisrų plotas, ha
Valstybiniuose
miškuose
 
Privačiuose miškuose
 
Valstybiniuose miškuose
Privačiuose miškuose
2000
13
1
10,27
0,01
2001
7
2
3,69
0,31
2002
27
22
8,27
4,87
2003
10
11
1,91
3,68
2004
2
2
0,37
0,91
2005
1
0
0,75
0
2006
29
27
8,43
7,07
2007
0
1
0
0,16
2008
5
3
2,12
0,46
2009
6
4
1,0
1,0
2010
2
0
0,27
0
2011
3
3
0,42
0,10
2012
0
0
0
0

2013

0

0

0

0

2014

2

2

0,46

0,15

2015

 1

 0

 0,01

 0

                                                                   

                                                                           GAISRŲ APŽVALGA

  
Metai
Gaisrų skaičius
Gaisraviečių plotas, ha
Tame tarpe apaugęs mišku
Vidutinis vienos gaisravietės plotas, ha
 
Nuostoliai
Lt
1996
 
30
13,77
11,97
0,46
18721,15
1997
 
13
5,99
5,57
0,46
8162,12
1998
 
2
0,52
0,21
0,26
488,00
1999
 
25
8,86
6,81
0,35
7169,01
2000
 
14
10,28
10,14
0,73
12636,70
2001
 
9
4,0
3,7
0,44
4433,00
2002
 
49
13,14
12,86
0,27
20926,67
2003
 
21
5,59
5,59
0,27
1320,0
2004
 
4
1,28
0,98
0,32
270,00
2005
 
1
0,75
0,75
0,75
12655,00
2006
 
56
15,5
13,71
0,28
4455,30
2007
 
1
0,16
0,16
0,16
0
2008
 
8
2,58
2,57
0,322
3320
2009
 
10
2,00
2,00
0,20
1120
2010
 
2
0,27
0,27
0,135
0
2011
 6
0,52
0,52
0,086

480

2012
0
0
0
0
0

2013

7

1,45

1,45

0,21

0

2014

 4

 0,61

 0,61

 0,15

 96

2015

 1

 0,01

 0,01

 0,01

 0

Viso
263
87,28
79,88
0,33
96252,95
 
 
 
 
 
Miško gaisrai

 

VĮ Panevėžio miškų urėdijos teritorijoje daugiausia gaisrai kyla dėl to, kad poilsiautojai neatsargiai elgiasi su ugnimi bei pavasarį žmonės pradeda deginti nenušienautas pievas, todėl urėdijos miškų pareigūnai atlieka reidus kartu su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnais, tiek važinėja patys tikrindami kaip yra laikomasi priešgaisrinių taisyklių.
Kiekvienais metais VĮ Panevėžio miškų urėdija kartu su Panevėžio apskrities priešgaisrine gelbėjimo tarnyba parengia sąveikos planą gesinant miško gaisrus Panevėžio rajono teritorijoje.
Kiekvienais metais VĮ Panevėžio urėdijoje yra išleidžiami miškų urėdo įsakymai dėl priešgaisrinio budėjimo ir dėl miškų ir kitų objektų priešgaisrinės apsaugos urėdijoje. Urėdijoje yra sudaroma pagrindinė ir rezervinė miškų gaisrų gesinimo komanda. Pagrindinei komandai yra priskirtas priešgaisrinis automobilis GAZ-33081 (4x4), 10 m3 talpos cisterna prikabinama prie traktoriaus Valtra Valmet, Valtra Valmet 8150-4 su lėkštinėmis akėčiomis ar PKL-70 plūgu, 2 vandens siurbliai „Niagara“ ir kitas smulkesnis priešgaisrinis inventorius. Rezervinė komanda taip pat aprūpinta automobiliu žmonių pervežimui bei visu reikalingu priešgaisriniu inventoriumi. Visose girininkijose sukomplektuotos privalomos miško gaisrų gesinimo priemonės. Ryšiui palaikyti naudojamos nešiojamos ir vežiojamosios radijo stotys ir mobilieji telefonai. VĮ Panevėžio miškų urėdijoje ir girininkijose yra sudaromi priešgaisriniai budėjimo grafikai. VĮ Panevėžio miškų urėdijos teritorijoje yra du priešgaisriniai stebėjimo bokštai (Gegužinės ir Stumbriškio), kuriuose pagal sudarytą budėjimo grafiką vyksta budėjimas. Šių priešgaisrinių bokštų pagalba greičiau yra pastebimas miško gaisras.
VĮ Panevėžio miškų urėdija iki 2015 metų gegužės 25d. atnaujino 187km priešgaisrinių juostų.
2015 vasario 2d. VĮ Panevėžio miškų urėdija kartu su Panevėžio Apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdyba sudarė planą gesinant miško gaisrus Panevėžio rajono teritorijoje.
Užtikrinant 2015 metais priešgaisrinę miško apsaugą, VĮ Panevėžio miškų urėdijos teritorijoje, išleisti du įsakymai dėl priešgaisrinės miško apsaugos.
  
Miškų gaisringumo klasė, kompleksinis gaisringumo rodiklis
Budėjimo laikas
I klasė, iki 300
Nebudima
II klasė, 301-1000
11-17 val.
III klasė, 1000-4000
11-20 val.
IV klasė, 4000-10000
Nuo 9.00 val.- iki saulės nusileidimo
V klasė, 10000 ir daugiau
Nuo 8.00 val. iki 1 val. po saulės nusileidimo
                                      

                                                            DIDŽIAUSI GAISRAI GIRININKIJOSE 

Metai
Girininkija
Gaisro plotas, ha
Nuostoliai, Lt
1996
Paežerio
4,2
3127,15
1997
Stumbriškio
2,8
2620,15
1998
Raguvėlės
0,30
488
1999
Beržynės
4,7
3096
2000
Žaliosios
4,1
450,75
2001
Žaliosios
2,42
3453
2002
Raguvos
0,90
1350
2003
Raguvos
1,61
750
2004
Gegužinės
0,90
270
2005
Raguvėlės
0,75
12655
2006
Žaliosios
1,78
1350
2007
Naujamiesčio
0,16
0
2008
Gegužinės
0,91
0
2009
Raguvėlės
0,70
1120
2010
Paežerio
0,25
0
2011
Raguvėlės
0,30
480
2012
-
0
0

2013

0

0

0

2014

Gegužinės

0,40

96

2015

 Gegužinės

 0,01

 0

 

 
Pastebėjus miško gaisrą skambinkite trumpuoju tel.: 112
 
uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: info@panmu.lt
www.panmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo