uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Miškų atkūrimas
PARAMA VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ“ VEIKLOS SRITĮ „MIŠKAMS PADARYTOS 2016.08.08

 

 

2015 m. VĮ Panevėžio miškų urėdijos miškuose žievėgraužio tipografo, vėjo, uosio grybinių ligų buvo pažeista 28,1 ha miško 0,5 ha ir didesniuose plotuose. Pažeisti medžiai sudarė 20 ir daugiau procentų visų medžių. Šiuose miško sklypuose medžiai buvo iškirsti 2015 – 2016 metais plynaisiais sanitariniais kirtimais. Miškas kirtavietėse buvo atkurtas per du metus: 2016 metų pavasarį 11,2 ha plote, o 2017 metų pavasarį- 16,9 ha plote. Miško atkūrimui buvo panaudoti urėdijos medelyne išauginti sodmenys. Daugiausia buvo pasodinta eglių ir beržų. Želdinimo darbus atliko urėdijos darbininkai ir rangovinės įmonės. Pasodinti želdiniai leis greičiau susidaryti miško aplinkai, bus išvengta dirvožemio degradacijos, atsikurs miško funkcijos ir ekosistemos. Atkurti miškai vėl leis naudoti miško išteklius visuomenei.

Pagal sudarytą paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos VĮ Panevėžio miškų urėdija yra patvirtinta Paramos gavėja. Atlikus numatytus darbus – atkūrus pažeistą mišką, 2016 m.urėdijai pirmame etape buvo kompensuotos 15334,00 eurų miškų atkūrimo išlaidos. Antrame etape numatyta kompensuoti dar didesnė išlaidų suma. 85 proc. lėšų, skirtų projekto įgyvendinimui yra skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, o 15 proc. iš Lietuvos valstybės biudžeto. 

Miškų atkūrimas – tai miško sėklininkystė, sodmenų išauginimas, iškirsto miško atkūrimas, želdinių ir žėlinių priežiūra ir jų apsauga. Urėdija kompleksiškai vykdo visus darbus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Miškų įstatymu urėdija iškirstą mišką atkuria ne vėliau kaip per 3 metus, įveisdama miško želdinius ir skatindama jų savaiminį žėlimą.

Urėdijoje kasmet atkuriama po 400-480ha miško. 2012 metais želdiniais buvo atkurta 18,2ha, mišriu būdu- 327,6 ha ir žėliniais 137,1ha miško. Miškas želdomas kirtavietėse, kuriose dirva paruošta mechanizuotu būdu. Dirvą ruošia trys „Valtra „ traktoriai su frezomis TPF bei plūgu PKL. Kirtavietėse, kuriose yra tanki nepageidaujamų minkštųjų lapuočių ir žolinė augmenija ją pašaliname. Miško sodinimo darbus atlieka urėdijos darbininkai ir rangos įmonės. Daugiausia atkuriama miško, kur vyrauja eglė- 150ha ir beržas – 140ha. Kitos vyraujančios medžių rūšis yra juodalksnis- 50ha, pušis – 30ha, ąžuolas – 20-30ha. Visuose plotuose, kur pasodinta vyraujanti medžių rūšis ąžuolas, taikoma apsaugos priemonė nuo žvėrių – vielos tinklo tvoros. Miško atkūrimui kasmet sunaudojama apie 1000 – 1200 tūkst. vnt. daigų.
Pagrindinė pajamų dalis, gauta už parduotą medieną, investuojama į miškų atkūrimą, tvarkymą bei apsaugą.
Miškų atkūrimui ir įveisimui sodmenys išauginami urėdijos medelyne. Sodmenų išauginama ne tik savo reikmėms tenkinti atkuriant ir įveisiant miškus, bet ir kitoms urėdijoms, privačių miškų ir žemių savininkams. Sodmenims išauginti reikalingam sėklų kiekiui surinkti, yra iškirstas medžių ir medynų genetinis fondas: genetiniai draustiniai, sėkliniai medynai, pliusiniai medžiai. Gustonių ir Paežerio girininkijose įveistos eglės sėklinės plantacijos (8,5 ha). Eglės sėklinėse plantacijose derėjimo metais surenkama iki 35 tonų kankorėžių ir iš jų paruošiama virš 700 kg eglės aukštos kokybės sėklų.

 

uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: info@panmu.lt
www.panmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo